“A kevesebb néha több!” – interjú Vass Vilmossal

Vass Vilmos azt a tanártípust képviseli, akinek élmény az óráin részt venni, hiszen a humor, az odafigyelés és a tudás nagyszerű kapcsolata jelenik meg a tanteremben. A kreativitás itthoni és határon túli igehirdetőjét, a Budapesti Metropolitan Egyetem docensét rövid interjúban faggattam az otthontanulási időszakról.

Hogy éled meg a digitális tanítási létet?

Számomra ez nem digitális tanítás, hanem e-learning, azaz a digitális tanulás támogatása. Ebből a szemléletből kiindulva kétségkívül egy izgalmas kaland a 21. században. Miután hiszem azt, hogy a tanulás eredményességében a pedagógus személyisége döntő tényező, a személyes kapcsolatok hiányoznak. Ám ezt némiképpen online személyre szabott beszélgetésekkel (Zoom, Skype, FB Messenger) lehet pótolni.

Rengeteg diák panaszkodik több iskolában, hogy temérdek tananyagmennyiséggel bombázzák őket a pedagógusok. Tanár szempontból mi lehet a helyes szemlélet ebben a helyzetben?

Ahogy azt az első pontban kifejtettem, az e-learning a tanulás támogatásáról és nem az ismeretközvetítésről szól. Nota bene, hitvallásom szerint a pedagógia egésze tanuló- és tanulásközpontú. A hangsúly ebben az esetben a tanuló érdeklődésén van, a kreatív feladatokon, az önálló, páros és csoportos munkákon és az izgalmas, élménygazdag projekteken.

Ugyanakkor hasonló tünetek jelentkeznek néhány diáknál a digitális környezetben, mint a hagyományos tantermi szituációban. pl. unalom, a feladatok el nem végzése, motiválatlanság. Mi lehet a kulcs a diákokhoz?

A második kérdésben egyrészt megadtam a választ. Másrészt lehetőség van a személyre szabott tanulásra, az online face-to-face tutorálásra. Az azonnali segítség, támogatás és visszajelzés aranyat ér.

Közös TEDx-beszéd elemzés a diákokkal

Hogy kapcsolódhat össze az általad említett e-learning és a kreativitás?

Egyértelműen a kreatív feladatokon keresztül. Nem a platformok és digitális eszközök erősítik a kreativitást, hanem az egyéni, páros és csoportos alkotások. Amennyiben az originalitás feladattudatossággal párosul, ebben az esetben beszélhetünk igazán az alkotóképesség fejlesztéséről.

Milyen célokat érdemes kitűzni a pedagógusoknak, diákoknak és szülőknek egyaránt erre az időszakra?

„A kevesebb néha több!” ősi elv érvényes mindhárom aktor esetében. Kiemelném még a rugalmasságot, amelynek segítségével a problémamegoldás, és a motiváció igazán működik. A megvalósítható célkitűzések és kisebb feladatok lehetnek eredményesebbek.

Milyen pozitív hozadéka lehet az online oktatásnak?

Felszínre hozza az innovatív ötleteket. Támogathatja a projektek esetében a tanári és a tanuló kooperációt. A fórumok lehetőséget teremtenek a kollaboratív tanulásra. Eredményesen fejlesztheti a hatékony, önálló tanulás kompetenciáját.